Rekisteriseloste

Taivaannaula ry:n asiakasrekisterissä ylläpidetään henkilötietolain mukaisia (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523) tietoja yhdistyksen tuotteita ostaneista asiakkaista. Henkilötietoja käytetään myynnin ja tilausmäärien seurantaan.

Asiakasrekisterissä ilmenevät seuraavat tiedot:

Nimi
Sähköpostiosoite
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Tilauspäivämäärä, tilattujen tuotteiden nimet ja lukumäärät sekä maksuhistoria

Taivaannaulan tuotteita ostamalla henkilö antaa suostumuksensa lisätä tässä esitetyt tiedot asiakasrekisteriin. Rekisteri on luottamuksellinen, eikä sen tietoja luovuteta missään olosuhteissa kolmansien osapuolien käyttöön.

Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Rekisteriin liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen verkkokauppa@taivaannaula.org.